Referat af ekstraordinære generalforsamlinger den 27/08/2019

Referat af ekstraordinære generalforsamlinger den 27/08/2019

På de ekstraordinære generalforsamlinger den 27/08/2019 blev der valgt en ny bestyrelsesformand og nyt bestyrelsesmedlem. Endvidere blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Bakkeálle Grundejerforeningen vedtaget. Læs referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger her:

Opkrævningsbrev 2019-2020

Opkrævningsbrev 2019-2020

Kontigent for foreningsåret 2019-2020 er forhøjet med 400 kr. og  udgør 2.400 kr. per parcel. Bemærk at Grundejerforeningen har skiftet bank. Beløbet skal indbetales til Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5341 0250992. Sidste frist for indbetaling er 6. september 2019. Få mere information her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27/08/2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27/08/2019

Ekstraordinær generalforsamling afholdes kl. 19.00 i selskabslokalerne, Thyvej 3, kælderen, 2720 Vanløse. Der skal vælges en formand og et bestyrelsesmedlem, som ikke blev valgt på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2019. Efterfølgende skal stemmes om bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Læs den fulde indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling her.

Opfordring til at indtræde i bestyrelsen

Opfordring til at indtræde i bestyrelsen

Der mangler en bestyrelsesformand og et bestyrelsesmeldem for at Grundejerforeningen er funktionsdygtig. Vedlagte opråb til grundejerforeningens medlemmer om at indtræde i bestyrelsen blev omdelt i postkasserne efter den ordinære generalforsamling den 28. maj 2019. Læs mere her.

Referat af ordinær generalforsamling 28. maj 2019

Referat af ordinær generalforsamling 28. maj 2019

Referat af ordinær generalforsamling 2019 indeholder bestyrelsens beretning, information om revideret regnskab 2018-19,  vedtagelse af kontingentforhøjelse og en grundig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i udkast til nye vedtægter samt udfordringer med valg til bestyrelsen. Læs det fulde referat her.

Vi vil gerne have din e-mailadresse

Vi vil gerne have din e-mailadresse

Foreningenens hjemmeside www.bakkealle.dk er nu opdateret og vil løbende blive ajourført. Så klik ind engang i mellem. Bestyrelsen arbejder på at kunne fremsende indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger samt oplysning om andre aktiviteter via e-mail, men fik kun e-mail-adresser fra de 12 fremmødte på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2019. Vi vil derfor gerne have din e-mail-adresse.

Vigtigt at fortælle om ejerskifte

Vigtigt at fortælle om ejerskifte

Det er ikke altid, at købere og sælgere af ejendomme inden for foreningens område samt disses rådgivere er opmærksomme på det tinglyste medlemsskab af grundejerforeningen. Manglede rigtige oplysninger om rette ejer giver problemer for både foreningen og efterfølgende mellem køber og sælger, når kontingentet skal betales. Husk derfor skriftligt at underrette foreningen om rejerskifte senest 14 dage efter skiftet.

Opkrævning af kontingent 2018-2019

Opkrævning af kontingent 2018-2019

Der er blevet udsendt kontingentopkrævning for foreningsåret 2018-2019, som er perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2019, samt referat fra generalforsamlingen, der blev holdt onsdag 23. maj 2018. Uændret kontingent Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet par parcel til 2.000 kroner, ud fra betragtningen om at konsolidere foreningen i forbindelse med aktuel og kommende vedligeholdelse af vejene samt rotunderne. For Thyvej 17A, Thyvej 17B samt Thyvej 23 st. og Thyvej 23, 1. betales for hver 1.000 kr. Sidste frist…

Læs mere Læs mere