Information

Information

På denne side er diverse generel information om grundejerforeningen samlet.

Foreningens vedtægter kan findes under fanebladet dokumenter.

Seneste referat med budget og regnskab kan findes under fanebladet dokumenter.

Antenneforening: Nej

Kabel TV: Nej

Medlemspligt af grundejerforeningen: Ja

Årligt kontingent kr. 2.400,- (Betales en gang årligt med forfald primo september**)

Vejfond: Nej (Vejen vedligeholdes gennem grundejerforeningen)

Indskud: Nej

Gæld: Nej

Der er p.t. ikke planlagt nogen større udgiftkrævende projekter. Der indhentes dog løbende tilbud for gennemførelse af reparationer af vej mv.

** Betales på foreningens konto: 5341 0250992 i Arbejdernes Landsbank. Husk at anføre navn og adresse på indbetalingen.