Vigtig information om kontingentopkrævning, generalforsamling og parkering på vejene

Vigtig information om kontingentopkrævning, generalforsamling og parkering på vejene

Kære medlem,

Bestyrelsen for Bakkeallés Grundejerforening holdt i oktober 2020 et virtuelt bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede situationen omkring corona og afholdelse af generalforsamling i grundejerforeningen. I maj 2020 besluttede bestyrelsen at udskyde generalforsamlingen til senere pga. den daværende coronasituation.

På det virtuelle bestyrelsesmøde drøftede vi muligheden for at holde generalforsamlingen i 2020, men vi nåede frem til den konklusion, at det ikke ville være forsvarligt at holde generalforsamlingen blandt andet på grund af de forsamlingsforbud m.m., som Sundhedsmyndighederne har udsendt i forbindelse med coronasituationen.

Læs mere nedenfor

Generalforsamling 2020
Comments are closed.